OPPSTART 10 September i Bergen og 16. september 2021 i Oslo 

 

Totalt 320 undervisningstimer fordelt på 8 Modul samlinger à 4 dager

+ 1 online samling på 4 timer mellom hver modul. 

+ 160 timer egenstudie. 20t pr modul.

Totalt 480 timer over 3 Semester. ( 18 måneder. 

 

Språk/language

Instructions in Norwegian and English

 

Pensum bøker kun på engelsk

Vi bruker bøkerne: "Heart of listening" Vol. 1 and 2 by Hugh Milne og "Craniosacral Chi Kung: Integrating Body and Emotion in the Cosmic Flow " av Mantak Chia and Joyce Thom. ​ Samt. BodyMind av Ken Dychtwald.

 

Hvor mange studenter?

Max 22 studenter pr klasse.  Under hver modul vil det også være minst 1 assistent lærer pr 5 elev for å sikre god oppfølging og kvalitet på undervining.

 

Praksis og øving

Det blir satt opp en øvingskvelder hvor studentene kan komme og praktisere og gå igjennom teknikker sammen. 

Etter 2 modul vil du ha verktøy nok til å starte å øve på klienter på privat basis.

Ellers øver og studerer studenter i sitt eget tempo mellom modulene.

Det anbefales å sette av noen timer hver uke til øving, studier og annen praksis.

For å lykkes med og integrere teknikkene og bli en god terapeut, bør du øve teknikker i minst 12 sessions mellom hver samling på klienter privat.

 

Nettverk

Som elev hos Eana academy får du tilgang til et nettverk av studenter og erfarne terapeuter og healere, som støtter og heier på deg på veien. Det opprettes en lukket facebook gruppe for studentkullet, hvor du kan dele faglig informasjon, dine erfaringer og prosesser med dine med studenter. Sammen er vi sterke!

 

Eksamen

Individuell eksamen når du er klar for det etter at du har fullført 8 moduler. Eksamenskostnader er 2500,- og inkuderer en teoretisk  hjemme eksamen.

Når du har bestått den teoretiske eksamen vil vi avtale en praktisk eksamen hvor du skal jobbe på en klient med lærer tilstede for vurdering av ditt faglige nivå.

For å få gå opp til eksamen må du ha mottatt minst 10 kraniosakral behandlnger utenfor studiesamlingene fra lærer eller en kraniosakral utøver godkjent av Eana academy. ( be om liste ).

Du må også kunne dokumentere minumum 160 timer med egenstudie eller praksis på klienter. (dette gjelder alt fra, behandlnger du gir andre eller tid du setter av til å lese pensum og fordype deg i faget).

 

Må du ta eksamen?

Nei. Mange studenter tar utdanningen først og fremst for sin egen del. For å jobbe med seg, og for å erverve en dypere forståelse for seg selv og livet. Hvis du velger å bli med på reisen først og fremst for din egen del, så trenger du ikke å øve på klienter mellom samlingene. Du trenger ikke å avgjøre om du skal bli terapeut eller ikke før under siste  semester del av studiene. Mange opplever at kunnskapen og metodene de lærer underveis i studiene lett kan implimenteres inn i andre typer arbeid og i andre deler livet.

 

Hva om du går glipp av en modul?

Hvis du går glipp av en modul kan du ta den igjen senere, enten på studiestedet ditt ved neste annleding på ditt studiested eller andre steder hvor vi kjører utdanningen. Diplom Etter å ha fullført alle 8 modulene vil du motta et kursbevis for alle 8 modulene. Etter å ha fullført og bestått eksamen vil du få diplom som viser at du er godkjent kraniosakral behandler hos Eana Akademiet. ​

 

Kan jeg jobbe som godkjent terapeut etter eksamen? Kraniosakral terapi har ingen offentlig godkjenning. Som student hos kan du søke om medlemskap hos NLH som er en fagorgansisasjon som godkjenner terapeuter.  Vår studieplan tilfredstiller krav til godkjenning. 

 

Ønsker du å bli godkjent teraput i Brønøysund registeret, må du i tillegg til å ha bestått eksamen hos Eana academy, ta VEKS kurs og Anatomi/fysologi/sykdomslære. Eana academy tilbyr ikke disse studiene. Men de kan taes som nettstudier hos feks Tunsberg medisinske skole (tunmed.no) eller NLH   

 

Påmelding

Du kan velge å melde deg på 1 semester om gangen eller hele studieforløpet.

 

Betaling

Velg mellom å betale hele beløpet før studiestart eller delbetaling.

Eana Academy tilbyr delbetaling i samarbeid med Svea. Du kan også medlde deg på 1 semester om gangen. 

 

Når du melder deg på vil du motta en faktura på som må betales innen 14 dager etter påmelding og senest 3 dager før kursstart om du melder deg på i siste liten, for å sikre din plass.

Påmelding er økomomisk binnede. Har du først meldt deg på utdanningen, så er du bunnet opp i en økomomisk kontrakt, akkurat som når du kjøper en hvilken som helst vare eller tjeneste. Skulle du bli syk og ikke kan fullføre studiene, så trenger du å vise til en legeerklæring som forteller at du ikke har helsemessige forutsettinger for å fullføre studiene i løpet av de neste 3 årene for å kunne kanselere kontrakten. Har du kroniske sykdommer, eller andre helsetilstander som du vet kan gjøre det vanskelig for å fullføre studiene om det forverrer seg, er du pliktig å gi oss opplysninger om det. Slik at vi vet om det og kan ta det med i bergegningen. 


 

Når du har meldt deg på utdanningen vil du motta praktisk informasjon og link til hvor du kan bestille pensum bøker,. Etter første studiehelg oppretter vi en privat facbook gruppe med de andre studentene i ditt kull hvor du kan være med å skape et nettvek av likesinnede som støtter hverandre på reisen gjennom studietiden.

Kraniosakralt utdanning (8 moduler)

SKU: 22
kr 45 000,00Pris
 • Innhold, moduler

  Modul 1: Basic modul

  Grunnleggende kraniosakral teknikker

  Meditasjon og utvidet bevissthetstilstand

  Finn ditt balansepunkt

  Kraniosakral anatomi
  Kraniosakral balansering
  Filosofi og forståelse
  Lær hvordan du tuner deg inn på klienten
  Lær å avdekke lokkeringer og ubalanser i

  systemet
   

  Modul 2: Biodynamisk tilnærming og forståelse

  Grunnleggende kraniosakral teknikker

  Stillepunkt og de kraniosakralerytmene
  Energi anatomi 

  Untuitiv forståelse and diagnostering
  Lær å lese klienten visuelt og funksjonelt

  Modul 3: Unwinding

  Somatisk trauma arbeide
  Aktivering av kroppens intelligens
  4 hand's arbeide 2-1
  Sjamanistisk tilnærming og forståelse

  Å jobbe med natur elementene

  Modul 4: Fundament arbeide
  Bekken, hofte og ben teknikker
  Jording og fundament arbeide
  Utvidet persepsjon- lokalt fokus

  Meridianer, organer og kjertler

  Modul 5: Søyle arbeide

  Nakke og ryggrad teknikker

  Atlas and Axis teknikker

  Wiplash arbeide
  Unwinding av kjeve og nakke

   

  Modul 6: Det sjamanistiske hjertet

  Empatisk forståelse

  Bryst, skulder og hjerte arbeide
  Chakra arbeide
  Sjamanistisk hjerte konstellasjon

  Seremonielt arbeide

  Modul 7: Visjonærens øye
  Arbeide med ansiktsbein og spenoid

  Balansering av 3 øye

  Integrering og forståelse av persepsjon

  Tolking av av klarsyn og visjoner

   

  Modul 8 : Autentisk uttrykk
  Mestring av kraniosakral arbeide

  Dybdeutvikling av intuitive kanaler
  Klient coaching og livsveiledning

  Reading

   

EANA LOGO APRIL 2017 - 3.png