top of page
Logo_hvit_tekst_avrundet.jpg

Er du klar for din livs viktigste reise?

Vårt studieprogram er ikke bare en omfattende terapeut utdanning, men en mulighet til å gjøre den største og viktigste reisen du noen sinne har gjort:  

 

 - Reisen hjem til ditt eget hjerte.

Om utdanningen

Kranioakral utdanningen er en dyptgående modul basert utdanning over 2 år på deltid, med 9 moduler på 4 dager hver. Hele utdanning er lagt opp som en personlig reise og helbredelses prosess med mål om at du skal finne den mest autentiske utgaven av deg selv i prosessen.

Utdanningen baserer seg på kraniosakralt arbeide, som er en naturlig og helhetlig helbredelses tradisjon som strekker seg tilbake mange tusen år. Vi finner spor av denne type arbeide i ur-tradisjoner over hele kloden. 

På begynnelsen av 1900 tallet ble modaliteten satt sammen til et moderne helhetlig system av det bioenergetiske geniet og visjonæren Willian Garner Sutherland. Senere har det oppstått flere ulike kraniosakral rettinger ut fra hans elever og deres elever igjen. Ved vårt akademi omfavner vi alle rettingene. 

I kraniosakralt arbeide lytter vi dypt til sjelens rytmer, beveger energi og ånd, gjør små justeringer i beinstrukturen. Vi jobber direkte med cerebrospinal vesken, sentralnervesystemet, membraner, muskler og bindevev, og samhandler med kroppens egen intelligens, med intensjon om personlig vekst, å for å bringe kropp, sinn og sjel tilbake til god helse og balanse. 

 

Ved vårt akademi har vi en sjamanistisk grunnfilosofi, hvor kontakt med indre og ytre natur er det fundamentale. I løpet av utdanningen lærer du i tillegg til kraniosakrale teknikker, sjamanistisk arbeide og grunnfilosofi, sensitiv berøring, kunsten å lytte, å lese menneskers kropp, energifelt og psyke, utvikle din egen sensitivitet og intuitive evner.

Vi jobber med å utvikle robusthet, finne indre styrke, glede, stillhet og dyp ro gjennom berøring, meditasjons praksis, pust, yoga og andre praksiser som bringer kontakt med din sjels potensiale. 

_LW26030.jpg

Innhold og moduler

1

Basic Modul

 

I løpet av den første modulen bruker vi mye tid på å legge fundamentet, skape trygghet og rom for videre vekst og utvikling.

Vi kommer til å jobbe mye med begrepet jording og vi legger rammeverket for din spirituelle praksis og skaper en dypere forståelse for hvordan ditt fysiske, mentale, emosjonelle og spirituelle vesen henger sammen.

Du lærer 12 grunnleggende kraniosakral teknikker som skaper basen i din terapeutiske praksis. Samt meditasjoner pusteøvelser hentet fra den yogiske tradisjonen. Dette gir deg en god egen praksis og et sterk fundament for videre arbeide. Du vil også lære hvordan du enkelt kan endre din bevissthetstilstand og finne ditt indre balanse punkt.

2

Biodynamic work
 

I den andre modulen skal vi gjøre et dypdykk inn i det vi kaller biodynamisk forståelse. Forståelsen av hvordanVil vil ha fokus på å lære oss kunsten å lytte og sense kunne subtile rytmer, vibrasjoner og frekvenser i kroppen og energifeltet. Du vil lære hvordan du kan lese av energifelt, å få en dypere forståelse av begrepet energianatomi og intuitiv diagnose. Vi vil jobbe mye med å finne det stille punktet i oss selv og andre, og å gjenkjenne livet puls- det vil kaller de kraniosakral rytmene, som fins i alt levende. Samt at vi vil gå dypere inn i anatomi for å skape oss en dypere forståelse for hvordan ånd og energi beveger seg

3


Unwinding

Den tredje modulen er dedikert til somatisk traume arbeid.

Du vil lære oss hvordan du kan frigjøre traumer og spenninger som hindrer deg selv eller andre å føle seg fri og utfolde det fulle potensiale. Vi vil jobbe med å aktivere kroppens egen intelligens og skape en dypere forståelse for at kropp og sinn ikke er to adskilte ting.

Vi vil gå dypere inn i det sjamanistiske verdensbildet og lære hvordan denne tilnærmingen er et fantastisk utgangspunkt for personlig vekst og utvikling. Du vil også lære hvordan du kan bruke natur elementene både i terapeutisk praksis, å for å skape et liv i harmoni og glede for deg selv.

4

Fundament arbeide

I den fjerne modulen er hovedfokuset å skape et robust fundament. Et tre som skal vokse seg stort og strekke seg mot himmelen trenger dype og stabile røtter for å ikke falle. Slik er det med oss mennesker også. På denne modulen vil vi jobbe mye med våre røtter, jordingen vår, bena, sacrum og resten av bekkenet for å løse opp i spenninger som hindrer en lande trygt i oss selv.

Vi vil også utforske våre relasjoner på denne modulen og finne ut av hvordan vi kan gå videre for å bygge de relasjonene vi øsnekr i livet vårt. En dag er dedikert til meridianer, organer, kjertler og forståelsen av hvordan dette henger sammen i kroppen vår.

5

Det sjamanistiske hjertet

Sjamanen streber etter å se med hjertet, føle med hjertet og høre med hjertet. Ved å forbinde sansene våre med hjertet blir vi mer sentrerte og er i stand til å leve et helhetlig og sant liv.

Modul 6 handler mest om å utvikle vår empatiske sans, å en dypere kontakt med vår indre natur og natur elementene luft, Ild, vann og jord. Gjennom dyptgående, transformerende hjerte konstellasjoner når vi inn i kjernen i vårt vesen å oppnår en dypere forståelse av oss selv og livet vårt.  Den siste dagen på denne modulen er dedikert til seremonielt arbeide, hvor du vil motta og lære å gi en kraftfull personlig sjamanistisk seremoni til et annet menneske. 

6

Søyle Arbeide

Den femte modulen er dedikert til søylen vår. Både den fysiske søylen vår - ryggraden, og den energetiske søylen vår som kobler oss med jorden og universet. 

Gjennom å gjenopprette en sunn og sterk forbindelse i vår vertikale bevissthets linje kan vi stå stødigere og mer nøytral i oss selv. Du lærer dyptgående teknikker som retter opp ryggsøylen og nakkevirvlene på en effektiv og trygg måte og kan lindre problematikk som for eksempel nakkeslengskader, prolapser etc.

Vi vil også se nærmere på våre indre og ytre kvaliteter og hva som hindrer oss i å leve slik vi drømmer om å leve. Samt øve på å endre persepsjon og dermed forståelsen av det vi ser og opplever.

7

Visjonærens øye

Siden tidenes morgen har mennesker hatt indre syn og visjoner. Alle har denne evnet latent i seg. For de fleste hander det om å lære seg å stole at informasjon fins der og at man kan få tilgang til den. Denne helgen er satt av til å jobbe med våre ansikts bein og indre øye kanaler som består av flere kranie knokler som danner en fysisk og energetisk kanal gjennom hodet. Du vil også lære hva slags informasjon vi kan stole på og hva som er projeksjoner. 

Vi vil også jobbe med tolking av klarsyn og visjoner integrering og forståelse av persepsjon og intuitiv informasjon. 

Integrering og forståelse av persepsjon.

8

Autentisk uttrykk 

Den 8. modulen er den siste ordinære modulen hvor vi skal binde sammen alt arbeidet vi har gjort og finne vårt autentiske utrykk. Du vil lære en enkelt og effektiv hjerte- basert coaching metode, som gjør at du kan guide deg selv og andre mennesker i direkte kontakt med sitt indre potensiale. I løpet av denne modulen vil vi også jobbe mye med reading,  du vil gi og motta flere readings av med dine medelever. Siste dagen er satt av til en dyptgående integreringsprosess  hvor vi skal binde sammen og lande alt erfart og lært gjennom utdanningen. 

9

Spaceholder

På den 9. modulen vil ditt fokus ikke være deg, men å øve deg på å være der for andre. Du vil få dyp innsikt i hva det vil si å holde rom for enkelt individer og grupper i prosess. På denne modulen er du ikke elev, men går inn som assistent i lærer teamet og får en inngående innsikt i hele prosessen rund å holde workshop og kurs.

Du får også en unik mulighet til å repetere den av de 8 foregående modulene du velger å være assistent på, fra en nytt perpektiv hvor ikke din men andres prosess står i fokus.. Du kan ta modul 9 etter å ha gjennomført minst 6 moduler i studieprogrammet vårt fra før.  Den 9. modulen kan man søke om å delta på flere ganger. 

Alle modulene inneholder av en balansert blanding av teori, med anatomi og filosofi, demonstasjoner, øvelse og praksis 1:1  og i grupper.

Hver morgen starter vi med meditasjons praksis og delinger i sirkel før vi går over på teori undervisning eller praktiske øvelser.

Undervisningstider:

Torsdager 10.00 - 17.00

Fredager, lørdager og søndag 10.00 -19.00

Studiesamlinger Oslo:

Modul 1: 21-25.September 2023

Modul 2: 2-5. November 2023

Modul 3: 7-10. Mars 2024

Modul 4: 2-5 Mai 2024 

Modul 5: 5-7. September 2024

Modul 6: 17-20. Oktober 2024

Modul 7: 3-6. Aril 2025

Modul 8: 8-11. Mai 2025

Modul 9: Etter avtale i 2024-2025.

På hver modul lærer du en gitt antall terapeutiske teknikker, nye meditasjoner, enkle yoga asanas og/eller andre øvelser som du kan bruke i din egen praksis eller for å støtte opp om klienters prosess. Hver modul har også fokus på utvikling en ny intuitiv kanal. Samt at det vil bli gitt en selvutviklings oppgave og gruppe oppgave i løpet av helgen. 

_LW25870.jpg
_LW25633.jpg

"Be still and know" William Garner Sutherland

Praktisk info

Totalt 320 undervisningstimer fordelt på 9 Modul samlinger à 4 dager

+ 160 timer egenstudie. 20t pr modul.

Totalt 480 timer over 3 Semester. ( 18 måneder. 

 

Språk/language

Instructions in Norwegian and English

 

Pensum bøker kun på engelsk

Vi bruker bøkerne: "Heart of listening" Vol. 1 and 2 by Hugh Milne og "Craniosacral Chi Kung: Integrating Body and Emotion in the Cosmic Flow " av Mantak Chia and Joyce Thom. ​ Samt. BodyMind av Ken Dychtwald.

 

Hvor mange studenter?

Max 22 studenter pr klasse.  Under hver modul vil det også være minst 1 assistent lærer pr 5 elev for å sikre god oppfølging og kvalitet på undervining.

 

Praksis og øving

Det blir satt opp en øvingskvelder hvor studentene kan komme og praktisere og gå igjennom teknikker sammen. 

Etter 2. modul vil du ha verktøy nok til å starte å øve på klienter på privat basis.

Ellers øver og studerer studenter i sitt eget tempo mellom modulene.

Det anbefales å sette av noen timer hver uke til øving, studier og annen praksis.

 

Nettverk

Som elev hos oss får du tilgang til et nettverk av studenter og erfarne terapeuter og healere, som støtter og heier på deg på veien. Det opprettes en lukket facebook gruppe for studentkullet, hvor du kan dele faglig informasjon, dine erfaringer og prosesser med dine med studenter. Sammen er vi sterke!

 

Må du ta eksamen?

Nei. Vi tilbyr to forskjellige utdannings forløp

Personlig forløp; For deg som tar utdanningen først og fremst for egen utvikling.

For å jobbe med seg, og for å erverve en dypere forståelse for seg selv og livet. Hvis du velger å bli med på reisen først og fremst for din egen del, så trenger du ikke å øve på klienter mellom samlingene og det er ingen eksamen.

Profesjonelt forløp:

Du trenger ikke å avgjøre om du skal følge det profesjonelle forløpet før under siste år av studiene. Mange opplever at kunnskapen og metodene de lærer underveis i studiene lett kan Implementere inn i andre typer arbeid og i andre deler livet. Velger du profesjonelt forløp stilles krave til klientpraksis og fordyping i pensum. Du må kunne dokumentere miniumum 160 timer med egenstudie eller praksis på klienter. (dette gjelder alt fra, behandlinger du gir andre eller tid du setter av til å lese pensum og fordype deg i faget). Før du går opp til eksamen.

Eksamen

Individuell eksamen når du er klar for det etter at du har fullført 9 moduler. 

Eksamens kostnader er 2500,- inkuderer en teoretisk  hjemme eksamen.

Når du har bestått den teoretiske eksamen vil vi avtale praktisk eksamen hvor du skal jobbe på en klient med lærer tilstede eller direkte på lærer for vurdering av ditt faglige nivå.

For å få gå opp til eksamen må du ha mottatt minst 10 kraniosakral behandlnger utenfor studiesamlingene fra lærer eller en kraniosakral utøver godkjent av oss.

 

Hva om du går glipp av en modul?

Hvis du går glipp av en modul kan du ta den igjen senere, enten på studiestedet ditt ved neste anleding på ditt studiested eller andre steder hvor vi kjører utdanningen.

 

Diplom

 

Etter å ha fullført alle 8 modulene vil du motta et kursbevis for alle 8 modulene. Etter å ha fullført og bestått eksamen vil du få diplom som viser at du er godkjent kraniosakral behandler hos Eana Akademiet. ​

 

Kan jeg jobbe som godkjent terapeut etter eksamen?

Kraniosakral terapi har ingen offentlig godkjenning. Som student hos kan du søke om medlemskap hos NLH som er en fag organsisasjon som godkjenner terapeuter.  Vår studieplan tillfredstiller krav til godkjenning. 

 

Ønsker du å bli godkjent terapeut i Brønnøysund registeret, må du i tillegg til å ha bestått eksamen hos oss ta VEKS kurs og Anatomi/fysiologi/sykdomslære.Vi tilbyr ikke disse studiene. Men de kan taes som nettstudier hos feks Tunsberg medisinske skole (tunmed.no) eller NLH   

 

Påmelding

Påmeldingsfrist er 1. September 2023.

Studiene har vært fulltegnet de siste årene så det er lurt å melde seg på i god tid før fristen.
Når du melder deg på vil du motta en faktura på som må betales innen 7 dager etter påmelding for å sikre din plass.

Påmelding er økonomisk bindende. Har du først meldt deg på utdanningen, så er du bunnet opp i en økonomisk kontrakt, akkurat som når du kjøper en hvilken som helst vare eller tjeneste. Skulle du bli syk og ikke kan fullføre studiene, så trenger du å vise til en legeerklæring som forteller at du ikke har helsemessige forutsettinger for å fullføre studiene i løpet av de neste 3 årene for å kunne kansellere kontrakten. Har du kroniske sykdommer, eller andre helsetilstander som du vet kan gjøre det vanskelig for å fullføre studiene om det forverrer seg, er du pliktig å gi oss opplysninger om det. Slik at vi vet om det og kan ta det med i beregningen. ​

Ta gjerne kontakt for en kartleggings samtale før påmelding om du har behov for det. 

Kansellering eller utsettelse

Eana Academy påberoper seg retten til å kansellere studiet eller utsette oppstart hvis det ikke 3 uker før studiestart er minimum 12 påmeldte elever. Ved kansellering vil du få tilbakebetalt hele det innbetalte beløpet. 

Ved utsettelse av studie oppstart inntil 6 måneder på grunn av forhold vi ikke råder over som feks Covid-19 restriksjoner vil du ikke få tilbakebetalt studieavgiften men overføres videre til ny oppstartsdato.

Eana Academy påberoper seg retten til å utsette eller endre på datoer på studie helger før oppstart og  underveis hvis forhold som vi ikke rår over skulle påvirke gjennomføring av modulene.

 

Betaling

Velg mellom å betale hele beløpet før studiestart eller delbetaling.

Betalings alternativer:

Alternativ 1: Betaling av hele summen ved påmelding Du vil få en faktura på hele beløpet som betales inne 14 dager etter påmelding. (Velg manuell betaling) 

Totalt 48.000,- ​

Alt 2: Kr 4000,- i en ikke-refunderbar påmeldings avgift ved påmelding. Deretter kr 2000,- pr måned over 24 måneder.

Totalt 52.000,- 

Alle modulene utenom modul 5 vil foregå på Strømmen utenfor Oslo. 15 minutter med bil eller 20 minutter med tog fra Oslo sentralstasjon. Modul 5 vil foregå på et retreat sted i naturlige omgivelser, hvor elevene bor sammen i 4 dager. Det vil tilkomme reise, kost og losji utgifter på modul 6.

Har du noen spørsmål om utdanningen eller ønsker å booke en online samtale omkring utdanningen er du velkommen til å ta kontakt med Kjetil på telefon + 47 979 45 223 eller e-post: academy@vaajma.no

"Studiet har for meg hatt en fantastisk balanse mellom teori og praksis. Både innenfor og utenfor klasserommet, samt i livet generelt, har dette inkorporert seg selv på en meget naturlig måte langs min vei. Jeg har vokst enormt mye på disse to årene, men den viktigste lærdommen jeg sitter igjen med, er at jeg allerede hadde all lærdommen inni meg. Alt jeg trengte var verktøyet for å nå dit."

"Jeg har en fått dypere innsikt i livet enn jeg gang har hatt. Jeg har lært mest av min egen intuisjon, men hadde aldri forstått sammenhengen uten veiledning og råd fra Kjetil. Jeg er så takknemlig for at han har gitt nok individuell frihet til at jeg har kunnet følge min egen vei, samtidig som utdannelsesløpet har fulgt et fast program."

"Kjetil er en fantastisk god veileder, venn, lærer og rådgiver og kan anbefale Kjetil på det varmeste. Han er en god og hengiven lærer i full tråd med sin skjebne. Kjetil er ekte, og en toårig utdannelse hos han vil forandre livet ditt for alltid."

"Alt er helt annerledes. Nå vet jeg hvem jeg er og hva jeg skal. Jeg er åpen, ser klarere, er godt jordet og har en indre trygghet som tåler ekstremt mye mer enn før. Jeg er ekstremt takknemlig."

"Kombinasjonen av å lytte, å lese, å prøve og feile og å motta behandling har vært svært viktig.

Kjetil ser alle. Er ydmyk, men tør samtidig være ærlig og utfordre når det kjennes rett. Omsorgsfull og tydelig. Morsom. Anbefales på det varmeste!"

"Å studere KST hos Eana Academy har vært en utrolig reise. Jeg har lært å lytte med hendene og stole på at jeg ved hjelp av enkle teknikker og ved å være tilstede, kan hjelpe folk til å sette i gang healingsprosesser i seg selv. I tillegg har jeg lært enormt mye om meg selv og opplevd kraften i KST-behandling. Ingenting er som før. Heldigvis".

 

alter 2.jpeg
_LW20621.JPG
alter 3.jpeg

Get in Touch

Vaajma Academy

+ 47 979 45 223

  • Facebook

Thanks for submitting!

bottom of page