Kraniosakral arbeid er en naturlig og helhetlig metode som baserer seg på bevisst berøring, dyp lytting og små justeringer av beinstruktur, sentralnervesystem, muskler og bindevevet i samhandling med kroppens egen intelligens, med hensikt å bringe kropp og sinn tilbake til sunnhet og balanse. De fleste som mottar en  kraniosakral session forteller om en opplevelse av dyp avspenning på alle plan. 

 

Eana Kraniosakralt arbeide er enkelt og lære og kan brukes som en behandlingsmetode i seg selv eller  implementeres i en hver form for kroppsterapi, massasje, kiropraktikk, akupunktur eller andre behandlings metoder. Yoga instruktører vil også ha svært god nytte av å kunne kraniosakralt arbeide, og det vil hjelpe dem å ta sine elever og klienter mye dypere inn i sin praksis og å skape raskere og bedre resultater på alle plan.

 

Eana Kraniosakralt arbeide er som et inngangspunkt, hvor vi lytter til sjelens rytmer og vibrasjoner, til den fysiske, mentale, emosjonelle og spirituelle kroppen for å avdekke restriksjoner og ubalanser i systemet. Vi bruker bevisste myke langvarige berøringer, for å kommunisere og aktivere klientens naturlige selvhelbredende krefter, og for å gå inn i flerdimensjonalt healing arbeide. 

Vi kan for eksempel velge å gå inn i rent strukturelt arbeide og justere skjevheter og fysiske blokkeringer i kroppen, vi kan arbeide for frigjøre stagnerte tanker, følelser eller traumer, eller vi kan velge gå inn i sjamanistisk arbeide og gjøre guidede sjelsreiser, regresjon, kutte corder og løse opp i negative relasjoner og energier og mye mer. Metoden har få begrensinger. Det handler hele tiden om å lytte dypere og dypere til svarene kommer opp til overflaten og kropp og sjel forteller oss hva vi skal gjøre. 

 

I Kraniosakralt arbeide betrakter vi kroppen, og dens energifelt, som et biodynamisk felt av intelligens og informasjon, som utøveren lytter til og respekterer. En strøm av forskjellige typer energier tar for eksempel over under en sykdom. Kraniosakral utøvere gjenkjenner vi disse energiene og vibrasjonene, og ved å komunisere med dem og ved å bevisstgjøre og guide klienten i kontakt med deres indre visdom, hjelper vi dem til gjennombrudd og forandring. I kraniosakralt arbeid ses sykdom og symptomer på som intelligent kommunikasjon fra kropp og sjel som forteller oss nøyaktig hva som er i ubalanse i systemet.  Vi lytter i dypet og hjelpe klienten med å tolke signalene, slik at de selv kan forløse det som må forløses for å finne veien tilbake til sunnhet og balanse og livsglede.

 

 

Hvem kommer til oss?

Mange som deltar på kursene kommer for sin egen del. De ønsker en arena som tilbyr trygge rammer og gode integrerte og vell utprøvde metoder for dyp personlig- og spirituell utvikling. Andre kommer fordi de ønsker å utvide sin terapeutiske verktøykasse, bli en dyktigere terapeut, healer eller livsveileder. Noen tar sin første skritt, andre er erfarne og ønsker bedre resultater. Kursene passer for alle enten du tar dine første steg eller er erfaren.

 

Hva slags klienter kan du forvente som kraniosakral arbeider?

Mange kommer til oss med et slags problem, fysisk, psykisk eller emosjonelt. For eksempel mangel på energi, stress, mental forvirring, fysisk eller følelsesmessig smerte, urolige personlige relasjoner eller dårlig sosialt liv, lavt selvtillit, sinne problemer eller tristhet for eksempel. Vi ser dette som symptomer på dypere problemer, som må løses på dypere nivåer for at man skal helbrede og vokse som en menneske og sjel. Andre som kommer til oss har ingen store problemer, men ønsker å oppleve de dype avslappende og meditative tilstandene som tilbys igjennom behandlingen, eller de ønsker støtte for å komme tilbake til balanse, å gjøre åndelig arbeid, eller styrke deres sjels forbindelse, eller komme i dypere kontakt med deres indre natur. Mange har oppdaget at  arbeidet tilbyr en direkte, praktisk og noen ganger magisk tilnærming til ens indre skattekammer. 

Hvor stammer kraniosakralt arbeide fra?

Det har eksistert såkalte “bonesetter tradisjoner” i ur-kulturer på alle kontinenter. Bonesetters er sjamaner som ser inn i kroppen og lytter til hvordan ånden beveger seg gjennom systemet og komunserer med kopp, sinn og ånd. .

Kraniosakral arbeide er sånn vi ser det er “hard core” sjamanistisk arbeide som har eksistert i mange former i mange tusen år over hele moder jord. De eldste skriftlige referansene vi finner stammer fra Kina og Egypt fra omkring og er omkring 4000 år gamle. I Sibir og Himalaya, Sør- India, Afrika, på New Zealand og i Nord-Amerika finner man ennå disse gamle tradisjonelle “bonesetter" tradisjonene som har vært overlevert fra generasjon til generasjon i uminnelig tid. Trolig har denne måten å arbeide på eksistert like lenge som det har vært naturlig å gni seg på det stedet på kroppen man har slått seg for å få igang energi strømningen igjen. 

Kraniosakralt arbeide slik vi gjør det på Eana Academy, er en videreutvikling av disse ur-metodene, samtidig som vi tar inn moderne forskning i vårt arbeide.

 

I morderne tid ble kraniosakralt arbeide ble utviklet og satt sammen som en helhetlig metode første halvdel av 1900-tallet av William G. Sutherland. Han brukte 50 år av sit liv på å kartlegge kraniosakral og beinstrukturen og komme frem til effektive teknikker. Andre har kommet etter og videreutviklet metoden til den moderne og helhetlige metoden er i dag. Det fins 3 hoved rettinger in kraniosakralt arbeide. En manuell retting, som minner om subtil kiropraktikk. En fullstendig biodynamisk retting hvor man jobber rent energetisk og en "visjonær" retting hvor man jobber både manuelt og energetisk men også kobler på måten sjamaner har jobbet på i årtusen, hvor det handler mye om å lytte og kommunisere med ånden og være et medium mellom den fysiske og spirituelle verden. 

 

Hos Eana Academy jobber vi visjonært. Vi jobber i dyp meditativ eller lett transetilstand, og ved hjelp av subtile berøringer og bevisst bruk av de intuitive kanalene,guider vi mennesker på en enkelt og effektiv måte i kontakt med å det indre landskapet eller myte landskapet som det også kalles i sjamanismen, som befinner seg inni oss alle og hjelper dem å løse opp i ubalanser.

Vi lytter til hvordan ånden beveger seg gjennom kroppen. Vi lytter til den indre mytologien, snakker med beinstrukturen, musklene, organene og energien og aktiverer den selvhelbredende kraften som fins inni et hvert menneske og hjelper til med å skape en dypere forståelse av hva som hindrer en dypest sett fra være hel.  VI anerkjenner de utgamle tradisjonene, og anerkjenner og henviser også til moderne vitenskap som underbygger forståelsen av arbeidet vi gjør.  

EANA KRANIOSAKRAL

EANA LOGO APRIL 2017 - 3.png

©2018 by eana academy. Proudly created with Wix.com